Eliminació i reconstrucció de petites lesions cutànies facials

Les lesions cutànies de la cara sovint s'eliminen pel seu impacte estètic sobre la nostra complexió facial, però també es pot recomanar l'extirpació quirúrgica per permetre l'examen histològic per descartar càncer de pell.

En molts casos, la pell facial es pot reconstruir immediatament després de l’eliminació de les lesions cutànies. En cas de sospita de càncer de pell, normalment preferim deixar el camp d’excisió obert fins que s’hagi completat l’examen histològic final per assegurar-nos que la lesió era benigna o, en cas de càncer de pell, s’extirdia amb un marge suficient.

En aquests casos, oferim als pacients la reconstrucció del defecte de la pell en una fase posterior. Per a les petites lesions que no requereixen un examen histològic, la cirurgia làser és una tècnica atractiva ja que minimitza les cicatrius i sovint no necessita reconstrucció.

Per a lesions més grans o amb sospita clínica de càncer, normalment preferim l’extirpació amb bisturís elèctrics o no elèctrics. La reconstrucció després d’aquesta eliminació és complicada i necessita una anàlisi experta per seleccionar la tècnica reconstructiva més adequada.

A ANDSURGEONS, tenim una gran experiència amb l’eliminació de lesions cutànies tant sospitoses com no sospitoses, i la reconstrucció del camp d’excisió després.