Correcció de cicatrius de cap, coll i facial

La curació adequada després de la cirurgia del cap, el coll i la cara pot variar significativament entre els individus, i depèn de les característiques tant intrínseques (genètiques) com extrínseques (dieta, exposició solar, diabetis, tabaquisme) del pacient i de la qualitat de la reconstrucció durant cirurgia prèvia.

Sovint és difícil de predir, pot conduir a la formació de cicatrius inacceptables en un nombre important de pacients, amb implicacions funcionals (rigidesa i tracció) i com a resultat estètics.

A ANDSURGEONS tenim una gran experiència en la revisió quirúrgica de cicatrius de cirurgia de cap, coll i facial anteriors. El nostre enfocament en les revisions de cicatrius quirúrgiques és analitzar acuradament la presència o absència de factors intrínsecs i extrínsecs que poden perjudicar la cicatrització de ferides, combinant-ho amb una anàlisi acurada de les opcions reconstructives, per presentar als pacients el pla de revisió més òptim.

Si és possible, sempre intentem realitzar la cirurgia sota anestèsia local, i la gran majoria dels pacients poden sortir de l’hospital el dia de la cirurgia.